Waarom Best Open?

Best Open staat voor openheid in de politiek. Alleen met openheid kan politiek succesvol zijn. Politiek en openheid zijn daarom niet te scheiden! Zonder die openheid ontwikkelt zich een politieke cultuur die zich kenmerkt door:
- het ontbreken van politieke discussies;
- standpunten zonder een weloverwogen draagvlak;
- voorspelbaar gedrag van politieke partijen;
- besluiten die niet zijn genomen op basis van argumenten, maar op basis van de macht van het getal van coalitie tegen oppositie;
- een gevoel bij de burgers dat hun belang niet meer voorop staat, maar het belang van politici zelf.
De betrouwbaarheid en integriteit van de politiek is dan in het geding! Best Open legt zich hier niet bij neer. Wij doen hier iets aan. Wij willen nieuwe impulsen geven aan het bestuur van Best. Werken aan geloofwaardigheid. Dat kan. Dat moet.

Open besturen

Best Open staat voor een open, eigentijds, en vooral een duidelijk en eerlijk bestuur, waar:
1. iedereen gelijkwaardig meetelt en serieus wordt genomen: de individuele burger, verenigingen, instellingen en bedrijven;
2. iedereen, jong en oud, man en vrouw, nieuwkomer of Bestenaar van huis uit, als mondig wordt beschouwd en kan meedenken over ons dorp;
3. men weet dat mensen zelf een verrassend goede mening hebben over wat er moet gebeuren in de eigen leefomgeving;
4. het vanzelfsprekend is om naar de mensen toe te gaan, te luisteren, te discussiëren, voordat je besluiten neemt, zeker als die besluiten hen direct raken;
5. burgers met elkaar in gesprek gebracht worden over de inrichting van ons dorp, de wijk, de leefbaarheid en de veiligheid daarvan, ons welzijn en gezondheidszorg, het verkeer en de zorg voor een goed milieu;
6. men telkens weer creatief en inventief is om steun en draagvlak te vinden bij de Bestse burgers;
7. die steun niet één keer per vier jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, gezocht wordt, maar waar men continu in touw is om het contact met de bevolking te zoeken en te onderhouden.

De burger denkt en beslist mee!

Best Open spreekt de burgers aan om in openheid te kunnen meedenken en beslissen over voor hem en haar belangrijke zaken, zoals:
- een samenleving waarin iedereen meetelt en een volwaardige plaats heeft;
- een evenwichtige afstemming tussen welzijn en groei;
- een weloverwogen ruimtelijke inrichting en bijbehorende infrastructuur;
- een levendig en dynamisch centrum met een culturele uitstraling;
- prettige, vitale woonwijken: veilig, schoon en overlast-vrij;
- een zelfstandig bestuurde gemeenschap met een eigen identiteit.


Best Open (info@best-open.nl)