Speerpunten ‘n beter Best.

 1. Voor een zelfstandig Best
 2. Zorg op maat voor iedereen die het nodig heeft. Geen bezuiniging op de zorg
 3. Preventie is noodzakelijk voor tegengaan van intensivering van zorg
 4. Samen beslissen met inwoners
 5. We kiezen voor een ideeënmakelaar om ieder initiatief serieus te nemen
 6. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk
 7. Bouw woningen voor jongeren bij herinrichting van Stationsomgeving
 8. Duurzaamheid blijft prioriteit
 9. Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers in het centrumgebied
 10. Een Noord – Zuid verbinding realiseren tussen Oirschotseweg en de Mol
 11. Vrijkomende schoollocaties bestemmen voor doelgroepen die zichzelf niet in huisvesting kunnen voorzien
 12. Bouw van zorgwoningen moet in alle wijken mogelijk zijn
 13. We zijn voor een duurzame afvalverwerking
 14. We accepteren geen overschrijding van de huidige vastgelegde afspraken over luchtkwaliteit en geluidsbelasting van vliegveld en wegen

Om de hoofdlijnen van ons verkiezingsprogramma 2018-2022: ‘n beter Best te lezen klik hier.