Betoog bestuurlijke toekomst Best
Vanavond sluiten we een zeer belangrijk hoofdstuk af voor de bestuurlijke toekomst van Best. Afsluiten, nou ja, eigenlijk begint het pas.

Het is wel de afsluiting van een traject dat we als Raad van Best zo zorgvuldig mogelijk hebben gelopen. Zoals bekend heeft de provincie aan de gemeenten gevraagd om zich te beraden over de bestuurskracht van hun gemeenten, middels het programma Veerkrachtig bestuur.

De Raad van Best heeft zich niet laten opjagen in deze discussie en heeft een eigen proces gekozen en gelopen. Een proces waarbij de gehele Raad het van groot belang vond en vind dat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven, etc. mee konden doen in de discussie. Dit vanuit het besef dat de discussie over de bestuurlijke toekomst niet alleen iets is voor bestuurders maar voor allen die deel uitmaken van onze gemeente.

Zo zijn er verschillende bijeenkomsten, gesprekken, sessie, etc geweest om de verschillende geluiden en verschillende belangen uit onze gemeente goed op te halen. Alles is verwerkt in het rapport “Bestuurlijke toekomstvisie gemeente Best” .

Voor Best Open is uit alle stukken, bijeenkomsten, discussies, etc wel een helder toekomst beeld ontstaan.

Best moet bestuurlijk een zelfstandige gemeente blijven!
Daarbij is een goede samenwerking met de regio in deze tijd van belang, we kunnen een aantal zaken niet alleen binnen de grenzen van de gemeente Best oplossen. Denk hierbij o.a. aan woningbouw, bereikbaarheid, milieu, Brainport maar ook zorg zijn zaken waarbij we andere gemeentes nodig hebben. Om de uitvoering van deze zaken goed te kunnen doen is dus geen fusie nodig, nu niet en ook niet in de toekomst. We zetten dus niet de deur op een kier als er een andere leuke gemeente wel met ons samen wil gaan. Anders dan sommige partijen 2 weken geleden lieten horen zien wij geen meerwaarde in een fusie met Oirschot, hoe mooi Oirschot ook is, en hoe goed ze het ook doen.
Ik kom er later nog op terug maar punt 3 uit het raadsbesluit moet voor ons daarom verwijderd worden.

Samenwerking tussen gemeentes in de uitvoering daar waar het nodig is of daar waar het efficiŽnter is moeten we zeker doen.

We zien de samenwerking in de regio zeker binnen het Stedelijke Gebied Eindhoven maar willen niet de grenzen daar sluiten. Soms is het nodig om op grotere schaal te kunnen opereren en dat moet kunnen.

Best Open vind het van groot belang dat we als Raadsleden van de samenwerkende gemeenten in een vroeg stadium betrokken worden bij ontwikkelingen. Meepraten en meedenken aan het begin van een gezamenlijk probleem en niet alleen bij de besluitvormende fase iets mogen vinden.
Dat geldt ook voor het betrekken van organisaties, bedrijfsleven, onderwijs etc. Best open heeft het al vaker gezegd, we hebben hen keihard nodig en moeten meer werk ervan maken om de grote uitdagingen samen op te pakken. Het evaluatierapport van de SGE geeft dit ook duidelijk aan!

Hoe moet die samenwerking er dan uit gaan zien?
Een antwoord op die vraag is niet gemakkelijk te geven, het is niet eenvoudig om een grote diverse groep te laten samenwerken, daarom roepen we ook op om te gaan durven experimenteren. Doe eens wat anders dan dat we normaal doen. Act en Reflect. Probeer een wat uit en stel bij als het niet werkt.

Dat we eigen bevoegdheden moeten overdragen met betrekking tot een aantal maatschappelijk opgaven aan een nieuwe samenwerkingsvorm beseft Best Open zich goed. Daar willen we aan werken als de randvoorwaarden goed geregeld zijn zoals ik eerder heb geschetst.
De eigenheid van Best zal hierdoor niet verdwijnen maar Best blijft zo wel een dorp van formaat!

Dan richting het raadsbesluit;

Met betrekking tot punt 1 en 2 kan Best Open mee gaan.
Punt 3 is voor Best Open echter enigszins tegenstrijdig met de voorgaande punten en geeft ruimte voor een fusie. Wij willen heldere taal spreken en
zoals ik eerder heb gezegd, een bestuurlijke fusie is voor ons uitgesloten en niet nodig. We dienen dan ook een amendement is waardoor punt 3 uit het raadsbesluit gehaald wordt.

Namens de fractie van Best Open,
Veronique Zeeman
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews