Omgevingsdialoog
DE ZWIJGENDE MEERDERHEID OF LUIDRUCHTIGE BEZWAARMAKERS..….

U kent het misschien nog van 'vroeger', het gemeentelijk informatiebord op het Raadhuisplein. Elke week werden de openbare bekendmakingen opgehangen zodat iedereen kon zien welke aanvragen bij de gemeente waren binnengekomen. Natuurlijk las niet iedereen die informatie en zo kon je verrast worden door nieuwe 'ontwikkelingen' of zelfs door plannen van je buurman. Boze tongen beweerden in die tijd dat bepaalde aanvragen expres in de vakantie werden opgehangen "zodat er geen bezwaren zouden kunnen komen", wat natuurlijk niet zo was. Aan formele procedures hangen immers formele termijnen.

Onder andere deze ‘kans op verrassingen’ was voor Best Open destijds reden om te starten met de ‘politieke cafés’; projecten en ontwikkelingen onder de aandacht brengen én bespreken met de inwoners. Denk bv. aan het Centrumplan, plannen aan de Klaverhoekseweg en de ooit voorziene parkeergarage onder het Raadhuisplein.
Om zulke “verrassingen” te voorkomen heeft de gemeenteraad (op initiatief van het CDA) besloten dat er bij elke aanvraag een zgn. omgevingsdialoog dient plaats te vinden. Een initiatiefnemer (dus ook de Gemeente zelf…) is verplicht met de directe omgeving in gesprek te gaan en uitleg te geven over wat de voorgenomen plannen zijn. Dit alles met het doel te informeren, rekening te houden met elkaars wensen en het plan waar nodig/mogelijk te kunnen bijstellen. Daarmee draagvlak te creëren is een zeer welkome bijkomstigheid.
Langzamerhand is de omgevingsdialoog echter een soort “draagvlak-barometer" aan het worden. En dat lijkt me niet goed. Denk aan het ABAB-gebouw, de Veldweg, de Zweef-heuvel, de Steenovenseweg, de Heuveleindseweg, de Meeslaan, het Raadhuisplein en zo kan ik nog wel even doorgaan. Meestal worden "direct omwonenden" (soms tot op honderden meters afstand.....) uitgebreid geïnformeerd, ze kunnen meedenken, meepraten en wensen inbrengen; inderdaad, prima omgevingsdialoog. Maar vaak ook laten enkelingen of een klein groepje alleen maar luid –en liefst via de krant- weten dat ze “tegen zijn”. Soms is een gesprek aangaan zelfs niet mogelijk, en een gang naar de rechter een eerste dreigement. En zo lijkt het of er alleen maar tegenstanders zijn van sommige nieuwe ontwikkelingen. De zwijgende meerderheid treedt nou eenmaal minder op de voorgrond. Overigens vallen veruit de meeste plannen die gepresenteerd worden binnen de wettelijke kaders die er voor staan. Anders zou het College geen "positieve grondhouding" (zo heet het formeel in de voor-fase) uitspreken voor het initiatief.

Helaas slaagt niet elke omgevingsdialoog in z’n opzet. Ook voor initiatiefnemers is het betrekkelijk nieuw, en bovendien pakt niet iedereen pakt het goed en serieus op. Daartegen bezwaren inbrengen is volkomen terecht. Want de dialoog is belangrijk en heeft als doel inzicht in het plan te geven die zomogelijk tot begrip leiden. En nog liever tot draagvlak.
Maar dat is geen vastgelegde voorwaarde !
Best Open zal geuite bezwaren altijd zwaar mee laten wegen voordat we ons standpunt bepalen. Maar wil Best zich blijven ontwikkelen dan zijn veranderingen onontkomelijk. Als alléén draagvlak bepalend wordt dan kunnen we morgen van Best een luchtfoto maken en nú vast kijken hoe het er over 20 jaar zal uitzien…..met alle mankementen en mogelijk 'gemiste kansen' van dien. Is dat wat we willen ?

Leon Kennis
raadslid Best Open
leon.kennis@best-open.nl
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews