Betoog Brainport Duurzaam Slim verbonden
Best is onderdeel van de regio, en als zodanig beseft Best Open terdege dat we letterlijk deel uit maken van de vervoers- en mobliteitsproblematiek in Zuid-Oost Brabant, regio Eindhoven meer specifiek. Binnen de MRE (21 gemeenten) en Veghel wordt daar nu samenhangend beleid op gemaakt. Onder de noemer “Brainport Duurzaam Slim verbonden” wordt getracht hier handen en voeten aan te geven.
Tegelijkertijd zien we telkens als we Best binnenrijden mooie borden langs de weg;
Best, bijzonder wonen en bereikbaar. En zo is het, Best is goed bereikbaar.

Maar volgens de regio, niet goed genoeg, en er moet dus iets gebeuren. Soms twijfelen we aan de oplossingen die de regionale knappe koppen hebben bedacht om de bereikbaarheid te verbeteren, de doorstroming nog verder te bevorderen en de mobiliteit (niet alleen onderling, maar ook van buiten de regio) te vergroten. Want er speelt zelfs nationaal belang in dit verhaal want het wegvervoer van Rotterdam via Venlo of Maastricht naar Duitsland kan ook wel een impuls gebruiken. Het belang is dus aangetoond en zeker nu de veelbesproken “Ruit” niet is doorgegaan moeten er alternatieven ontwikkeld worden.

Je zou het uit onze sessie niet zo opgemaakt hebben maar Best speelt een belangrijker rol bij de plannen dan op het eerste gezicht lijkt. Zo zijn er in het hele gebied maar twee zogenaamde regionale knopen, zo lezen we in de sessienotulen in Nuenen. De een in Helmond, de ander in Best. Uit de sessie in Nuenen blijkt trouwens ook dat de Randweg in Best maar liefst 4 doorstromings-knelpunten heeft. Onze sessie maakte dat niet duidelijk!
In de nagestuurde bijlage “inzicht in de globale kosten Brainport Duurzaam Slim verbonden” (waarin overigens juist geen inzicht wordt gegeven over de financiŽn) lijkt het versterken tot regionale knoop maar een klein onderdeeltje van de in Best voorgenomen plannen. We weten inmiddels beter.

Uit de sessie in Oirschot blijkt dat we een belangrijker plaats innemen dan uit onze eigen Bestse sessie bleek. Daar zijn ze overigens wat helderder over wat ze willen en wat het gaat kosten. Gewoon te lezen: tot 2030 ca. 20 mio aan infrastructurele uitgaven voor dit plan. Daarvoor wordt onder meer de Eindhovensedijk/Oirschotsedijk afgesloten, de Bestseweg heringericht en opgeknapt en komt er een nieuwe ringweg achter industrieterrein de Stad langs om aan te sluiten op de Bestseweg. Oirschot gaat haar ringweg richting centrum namelijk ontlasten (en de onze belasten denk ik dan maar…) Zeker, ook fietsers gaan er extra voorrang krijgen bij de plannen, zoals dat ook vanuit Son gaat gebeuren. En ook vanuit Eindhoven (of is het vanuit Best?) moet het fietsverkeer een enorme impuls gaan krijgen; de Slowlane, de pendelweg, de Eindhovenseweg Zuid ofwel het voor ons onbegrijpelijke en belachelijke dure “snelfietspad EindhovenĖDen Bosch”.
En vroeger dachten we nog dat de Slowlane geldverslindend was.
Als je daarbij in je opneemt dat de ringweg op 2 plaatsen en de Willem de Zwijgerweg ook, inprikkers worden dan kun je niet anders concluderen dat Best inderdaad een knoop gaat worden. Een Gordiaanse namelijk.

Vanuit Oirschot in het westen, vanuit Eindhoven in het zuiden, vanuit Boxtel/Den Bosch in het noorden en vanuit Son en Rooi in het oosten worden fietspaden, inprikkers en routes benoemd en/of gecreŽerd richting NS-Station Best , ons centrum dus. Best wordt een regionale knoop van waaruit we dan o.a. de trein, de bus en/of de fiets kunnen nemen naar alle windrichtingen (ook naar Westfields, het vliegveld en Veldhoven). Een directe busverbinding naar Eindhoven Airport, hoeveel langparkeerders en parkeertoeristen gaat dat met zich meebrengen? Alle bussen 2 keer de Oirschotseweg op en neer omdat we een ‘kopstation’ hebben, waar laten we al die fietsen als men nog meer in Best de trein of bus gaat nemen, hoe prettig en gewenst is een overvolle kruising Molenstraat/tunneldek? We hadden het ons allemaal anders voorgesteld.

Wat Best Open betreft wordt het tijd om de door ons reeds eerder genoemde noord/zuid verbinding tussen Oirschotseweg en W.de Zwijgerweg en de herinrichting van het tunneldek serieus te gaan onderzoeken. Het tunneldek leent zich wellicht beter voor veelvuldig bus- en autoverkeer dan de Oirschotseweg of de Hoofdstraat. Het zou de algehele doorstroming en - nog belangrijker - de verkeersveiligheid enorm ten goede komen.
De Oirschotseweg, de Nieuwstraat en de Hoofdstraat* , de gehele Stationsomgeving en onze ringweg (nu al de ontsluiting voor maar liefst 7** woonwijken en op tijden overvol) zijn vooralsnog niet ingericht op deze regionale opdracht.

We kunnen de financiŽle consequenties niet overzien, de toekomstige parkeerproblemen voor fiets en auto bij ons station niet overzien, de drukte op de inprikkers niet verwerken en nog belangrijker is dat we vooralsnog geen zicht hebben op het wat het allemaal inhoud voor de leefbaarheid van Best. Vanuit een veelgeprezen autoluw Centrum moeten we - in het regionale belang - ineens allerlei verkeer ons centrum inlokken als regionale knoop.
Bijzonder nietwaar?
Het meest teleurstellend is het dat we in feite voor de regio in infrastructuur gaan investeren, (Best is immers goed bereikbaar, de regio niet…..) maar dat vooralsnog de regio niet thuisgeeft als het gaat om concrete plannen om onze leefbaarheid te garanderen, te ontzien of zelfs een deel mee te financieren. Adaptief of niet.
Best Open pleit ervoor om (bij het doorgaan van de plannen) het versterken van de stations-omgeving , Oirschotseweg en Ringweg op te nemen in het ‘maatregelenpakket bereikbaarheidsakkoord’ en bij de regionale partners sterk aan te dringen op financiële ondersteuning daarvan.
Alleen gaan we dat niet financiŽren.

Best Open wil het proces niet verstoren, maar zoals de zaken er nu voor staan hangen we letterlijk aan de achterste mem, terwijl ons Centrum in casu de stationsomgeving straks het oog van de storm kan worden.
En dat kan niet de bedoeling zijn. Niet van de regionale partners, niet van het College, niet van deze Raad en zeker niet van een lokale partij als Best Open.

“Wat goed is voor de regio , dat is ook goed voor Best”. Vooralsnog vragen wij ons dat af.
U krijgt als College nu de kans om te bewijzen dat dat geen holle frase is, maar een op waarheid berustende slogan.
Best Open wil U daarin steunen en heeft daarvoor een amendement voorbereid.

Als toevoeging op het Raadsbesluit willen we het volgende aan de Raad voorleggen en als aanvullend punt aan het Raadsbesluit toevoegen;
5. Het College op te dragen om - in samenspraak met regionale en provinciale partners - tot concrete maatregelen te komen die met name de leefbaarheid van de Bestse inwoners beschermt. Een serieuze financiŽle bijdrage van diezelfde partners zal daar onderdeel van uitmaken.


** ( Steeghse Velden , Dijkstraten , (wellicht ooit Aarle) , Zessprong, Schutboom , Heivelden , Heuveleind , Kantonnier )
* ( Nieuwbouw Hoofdstraat/GayKrant en - hoek Hoofdstraat/Spoorweglaan , Parkwachters )
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews