Verkeersveiligheid W. de Zwijgerweg niet gebaat bij opheffen zebrapaden
Alweer houden de zebrapaden (of liever het opheffen ervan) de gemoederen flink bezig in Best. Eerst was het verdwijnen van de oversteekplaatsen in het Centrum en Wilhelminadorp de reden van verbazing, nu zijn heel veel bewoners, met name ouders, in Wilhelminadorp en Naastenbest ongerust. De oversteekplaatsen op de Willem de Zwijgerweg zijn sinds kort opgeheven, foetsie, weg.De kruisingen op de Willem de Zwijgerweg met Beatrixlaan en Prins Bernardlaan/Piet Heinsstraat zijn druk, erg druk. Kinderen moeten deze kruising gebruiken voor de oversteek van huis naar basisschool of Heerbeekcollege en terug natuurlijk. Daarnaast zijn er veel oversteekbewegingen vanwege de sportvelden, sporthal, tennisbanen, kinderboerderij, Wilhelminapark en ook het ZIB. De kruising bij de Esso maakt het er niet beter op omdat daar vanaf de ventweg nogal wat (voor veel kinderen onverwacht) autoverkeer de weg op komt. Hoewel de basisscholen zijn geinformeerd lijkt het erop dat er niet veel overleg is geweest met ouders, scholen, sportverenigingen of bewonersoverleg. Het weghalen van de oversteekplaatsen lijkt extra wrang nu op de rotondes wel zebrapaden aanwezig zijn. Op die plekken dus, waar de automobilist toch al moet remmen of stoppen, zijn oversteekplaatsen, terwijl het tussenliggende weggedeelte “gereed werd gemaakt” om flink door te kunnen rijden; zebrapaden weg en de snelheid remmende drempels ook weg. Terwijl de maximum snelheid hier natuurlijk 50 is. Het lijkt me niet gemakkelijk om uit te leggen dat je vanwege oversteekgevaar voor de fietsers een vrij liggend, tweezijdig fietspad aanlegt, en tegelijkertijd voor de voetgangers op diezelfde weg de veiligheid verhogende oversteek-mogelijkheden gaat opheffen. Het gebruik van het woord “schijnveiligheid” suggereert, dat je ze zou moeten weghalen, omdat automobilisten zich (toch) niet aan de verkeersregels houden. De omgekeerde wereld dus.
Best Open steunt het initiatief van verontruste inwoners die een “facebook-actie” zijn gestart (https://m.facebook.com/profile.php?id=232815946913602) en zal het College binnenkort bevragen omtrent de intenties en de evt. mogelijkheden om hier de verkeersveiligheid te herstellen. U kunt desgewenst de pagina “liken” en de oproep daarmee steunen.
Leon Kennis, Raadslid Best Open
leon.kennis@best-open.nl
Geplaatst op 25 May 2014 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews