Zorgen in Best: zijn we er klaar voor?
Het is al heel lang bekend: er komt volgend jaar een groot aantal belangrijke taken van de rijksoverheid naar onze gemeente toe. Wij worden verantwoordelijk voor Jeugdzorg, voor begeleiding en ondersteuning van kwetsbare burgers en voor uitvoering van de Participatiewet. Hiermee is veel geld gemoeid. Helaas krijgt de gemeente fors minder geld: 40 % minder voor huishoudelijke hulp, 25 % minder voor begeleiding en (oplopend) 15 % minder voor Jeugdzorg. Een bezuiniging dus op groepen mensen die kwetsbaar zijn en hulp hard nodig hebben. Zoals mensen met dementie of mensen die hulp in de huishouding nodig hebben omdat ze het alleen niet meer trekken.

Een paar cijfers. Wist u dat er in Best 632 jeugdigen en hun gezinnen hulp ontvangen? Dat er wat de WMO betreft er 1263 mensen afhankelijk van zijn? En dat als het gaat om die Participatiewet we spreken over 716 mensen. Daarnaast zijn er nog zeer veel mantelzorgers die dag in dag uit voor hun geliefde of naaste zorgen. Best heeft bijvoorbeeld ruim 300 mensen met dementie. Dat aantal gaat de komende jaren verdubbelen. Gemiddeld heeft iedere client drie mantelzorgers die, vaak op toerbeurt, betrokken zijn.

Alleen al in Best spreken we dus over meer dan 3000 (!) mensen die te maken krijgen met de nieuwe taak van de gemeente. Het is daarom belangrijk dat er een goed beleid ligt en een sterke uitvoering komt om al deze mensen en toekomstige hulpvragers passend te helpen! Best Open heeft daarover grote zorgen. We hebben al jaren geleden aangedrongen op voortvarendheid juist omdat het om grote groepen vaak kwetsbare mensen gaat. De huidige coalitie lijkt veel vertrouwen te hebben dat het goed komt maar wij zien nog te weinig concrete stappen. Er moet nog veel gebeuren en de tijd dringt!

Best Open vindt het van belang dat u weet waarover het gaat en organiseert daarom een bijeenkomst op donderdag 13 maart in Corina’s koffiebar om 20.00 uur over de stand van zaken. We zijn er trots op bestuurders van grote zorgaanbieders (GGZE, Combinatie Jeugdzorg, Zuidzorg, Archipel) bereid te hebben gevonden te komen vertellen hoe zij aankijken tegen het zorgbeleid van onze gemeente.

Het is een unieke kans om uit de praktijk te horen wat er staat te gebeuren en hoe ver de gemeente Best hierin is. Al hebt u nu geen hulpvragen, wellicht dat u mensen kent in uw omgeving die nu hulp ontvangen of dat u straks wel zelf hulp nodig hebt. Ben voorbereid!

Veronique Zeeman
Lijsttrekker Best Open
e-mail: veroniquezeeman@best-open.nl
Geplaatst op 28 Feb 2014 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews