Regie gevraagd deel 3: de Vleut - Best-Oost
“Verbeteren communicatie met de inwoners en verhogen betrokkenheid burgers. Inwoners van Best in een vroegtijdig stadium betrekken bij beleidszaken en ze tijdig en adequaat informeren, gebruik makend van moderne technologie”. (Bron: coalitieprogramma 2010).

Zoals u ongetwijfeld weet rommelt het in Best Oost. Om de natuur en natuur-beleving te stimuleren gaat er gebouwd worden, fors verbouwd worden. Nee, er komen geen huizen, kantoren, wegen en dergelijke. Er komt een zogenaamde 'poort naar het Groene Woud', het kostbare en kwetsbare natuurgebied dat ligt tussen - zeg maar - Best, Den Bosch en Tilburg. Natuurbehoud, natuurbeleving, natuureducatie zijn de termen die je om de oren vliegen. De Provincie trekt daar miljoenen Euro’s subsidie voor uit en de Vleut is in de prijzen gevallen. Ook het SRE trekt de portemonnee. Prachtig toch, zult U denken en dat in deze tijd!

Nou, zover is het nog niet. Er moet namelijk een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt en dat moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. En diezelfde raad heeft in het verleden de nota 'bewonersparticipatie' aangenomen omdat iedereen vindt dat inwoners medezeggenschap hebben over hun eigen, directe leefomgeving. Daarom staat dit ook prominent in het coalitie-programma. Dat dat 'niet altijd' lukt daarover kunnen ze o.a. in Batadorp meepraten, maar da's een ander verhaal.

Het college heeft een actieve ondernemer bereid gevonden het plan vorm te geven en die is inmiddels een heel eind met de commerciele invulling. Bewoners in de Vleut zijn via informatie-avonden op de hoogte gesteld van de plannen en hebben hun bedenkingen kenbaar gemaakt. Bij de ondernemer, maar ook bij de gemeente. Het college is daarop een traject gestart om de 'Dromen en Wensen' van de bewoners in kaart te brengen, gelet op de plannen die er zijn. We hebben dus een plan van een ondernemer dat wordt gesteund door het college en is goedgekeurd door de Provincie. Ook het SRE stelt geld beschikbaar. De gemeente heeft al dure grond aangekocht. En er is sprake van al jaren gedoogde situaties die eindelijk eens opgelost moeten worden. Maar uit het door het College gestarte project 'Dromen en Wensen' blijkt dat de bewoners op belangrijke punten totaal andere idee-en hebben. Ziedaar een explosief mengsel dat in een nieuw bestemmingsplan bij elkaar moet komen. Een Gordiaanse knoop dreigt. Wie zou verwachten dat het college kort op de bal zit, gelet op de botsende belangen komt bedrogen uit.

Op schriftelijke vragen van Best Open heeft het college laten weten 'na 23 april 2013 niet nader te zijn ge-informeerd over de uitwerking van de idee-en en planschetsen zoals opgenomen in de projectomschrijving'. Dat is 10 (!!) maanden geleden, terwijl alle trajecten in de tussentijd 'gewoon' doorlopen. Minimaal 9 plannen moeten hier aan elkaar gekoppeld worden en dat vraagt, nee schreeuwt, om een strakke regie!

Als je zoveel plannen moet verbinden, gecombineerd met minimaal 6 participanten/deelnemers in een dynamisch proces dan is dat een klus van jewelste. Een klus die ligt bij het College. Als je dichterbij het moment van besluitvorming komt dan moet je er bovenop zitten en bijna een jaar stilte tussen twee belangrijke gesprekspartners in deze, is dan uit den boze. Dan is er geen regie.

Leon Kennis
Raadslid Best Open
e-mail: leon.kennis@best-open.nl
Geplaatst op 25 Feb 2014 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews