Regie gevraagd
Vanuit de rijksoverheid worden taken overgedragen aan gemeenten. Dat gaat ook gepaard met bezuinigingen. De tijd dat de burger zich van alles en nog wat bij de overheid kon melden voor ondersteuning is grotendeels voorbij. Door deze ontwikkelingen zal de verstandhouding tussen de lokale overheid (de gemeente) en haar inwoners ook moeten veranderen. Dit vraagt iets van beide partijen. Inwoners moeten meer zelfredzaam worden, eigen initiatief nemen en niet te snel bij de gemeente aankloppen voor hulp. En er zal vaker een beroep op elkaar gedaan moeten worden (participatiemaatschappij). Bewoners en belanghebbenden krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. De echt kwetsbaren moeten natuurlijk altijd kunnen blijven rekenen op de zorgplicht van de gemeente. Dat zijn, op zich, goede ontwikkelingen om tot een betaalbare en zorgzame overheid voor nu en de toekomst te komen.
Het vraagt echter ook nadrukkelijk iets van de gemeente, haar bestuurders en haar ambtenaren. Best Open heeft, in de gemeenteraad, de afgelopen jaren hiervoor regelmatig aandacht gevraagd, omdat wij er niet gerust op waren en zijn, dat Best al klaar is voor deze nieuwe manier van besturen. Door de nieuwe taken neemt de hoeveelheid werk toe. Dit kan een gemeente als Best niet zelfstandig uitvoeren. Daarom zal er samenwerking moeten worden gezocht. Met andere gemeenten en met uitvoerende organisaties.

Bewoners zullen meer betrokken worden bij (ruimtelijke) ontwikkelingen in hun omgeving. Recente voorbeelden (Batadorp, De Vleut) laten zien dat de gemeente nog op zoek is naar een goede manier om bewoners zelf te laten beslissen over hun omgeving. Ook over deze ontwikkelingen heeft Best Open zijn zorgen geuit, omdat de huidige aanpak leidt tot tweespalt in onze wijken en buurten. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat het optreden van de lokale overheid hiertoe aanleiding geeft.

Andere voorbeelden van de veranderde verhouding tussen lokale overheid en haar inwoners, zijn te vinden op cultureel vlak. De culturele Hotspot in het Centrum en het opknappen van ´t Tejaterke in Naastenbest. Beide ontwikkelingen werden eerst aan direct betrokkenen overgelaten. Totdat bleek dat die er niet uitkwamen. Met steun van de gemeente werden de processen weer vlotgetrokken. Maar tot op heden zonder zichtbaar resultaat. Ook hier heeft het gemeentebestuur te laat ingezien dat er een andere bijdrage wordt verwacht vanuit het gemeentehuis.

Het lijkt er op dat het gemeentebestuur nu alles overlaat aan bewoners vanuit het idee van zelfredzaamheid en participatie maar dat is te gemakkelijk. Het bestuur moet in goed overleg met haar bewoners kijken wat kan en wat men wil. Het toewerken naar de beste oplossing kan gaan via verschillende wegen, daarbij moet het bestuur soms regie nemen, soms even loslaten en soms harder aantrekken.

Door op Best Open te stemmen kiest u voor een partij die keuzes durft te maken en die weet hoe zaken moeten worden aangepakt, in het belang van Best.

Veronique Zeeman, Voorzitter Best Open
Geplaatst op 20 Jan 2014 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews