Diftar: een gouden deal?
Het College is naarstig op zoek naar mogelijkheden om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Een van de voorstellen is het invoeren van DIFTAR. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet of per kilo afval in de container. Hiermee wil het college bewerkstelligen dat u uw afval nog meer gescheiden aanbiedt. Daarvoor krijgt u er nog een container bij. Ook oud papier, nu nog een aardige bijverdienste voor clubs en verenigingen, gaat onder dit systeem vallen. Door de invoering van DIFTAR kunnen de kosten van verwerking en daarmee de afvalstoffenheffing omlaag. Dat voordeel blijft niet voor u. Want tegelijk kan, aldus het College, de onroerend zaak belasting met 9 % omhoog. Uw netto-lasten zouden dan gelijk blijven. Een goede deal?

Op zich is het verdedigbaar de burger een actieve rol te geven in een schoner leefmilieu. Afvalscheiding bij de bron, bij u thuis is een mogelijkheid. Dat vraagt wel nieuwe investeringen o.a. in opslag met “tariefzakken” etc. Wie dat goed doet, betaalt ook minder. Maar niet iedereen beschikt over een ruimte om het aldus gescheiden afval op te slaan. Het gevaar van afval dumpen in de berm of bij de buren is niet denkbeeldig als DIFTAR wordt ingevoerd.

Naast afvalscheiding bij de bron is de laatste tijd scheiding en verwerking bij de afvalverwerkers sterk in opkomst. De ontwikkelingen op dat terrein zijn werkelijk spectaculair te noemen. Het gebruik van membraamtechnologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk de meest moeilijke stoffen herwinbaar te maken op commerci´¿½le basis. Nog even en afval is een grondstof die veel geld waard is en zelfs het afgraven van oude stortplaatsen rendabel maakt. Het dilemma is dus: nog meer scheiden bij U thuis, bij de bron dus met alle lasten of op het einde, bij de stort?

Dan de deal: de onroerend zaak belasting met 9 % omhoog als beloning voor uw goed gedrag. De netto lasten voor u als burger blijven dan gelijk, aldus het Collegevoorstel. Maar in de praktijk werkt dat niet zo. U kunt bijvoorbeeld heel goed afval thuis scheiden en dat levert u een bescheiden financieel voordeel op. Maar stel, u woont in een wat groter huis dan is die 9 % verhoging van uw onroerend zaak belasting niet niks!

In een papieren begroting van de gemeente kunnen misschien kosten en baten tegenover elkaar wegvallen en blijven de nettolasten van de burger, nogmaals op papier gelijk. Maar die bijna 30.000 burgers wonen allemaal niet een en hetzelfde type huis. Een verhoging van de onroerend zaak belasting met bijna 10 % helpt wel om de begroting sluitend te krijgen maar de prijs daarvan wordt ongelijk over de burgers/bedrijven verdeeld.
Geplaatst op 07 Jun 2013 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews