ZininC blijft -in aangepaste vorm- toch bestaan.
Halfslachtige bezuinigingen; het blijft wringen. Alweer wordt Best geconfronteerd met het feit dat er in het verleden geen echte keuze is gemaakt m.b.t. bezuinigingen en gemeentelijke taken. De door de coalitie gekozen “kaasschaafmethode” (van alles een beetje, maar nergens ´¿½cht doorpakken) zorgt er weer voor dat besluiten worden uitgesteld, dat mensen worden teleurgesteld en dat taken en programma’s halfslachtig worden voortgezet. Dit keer ZininC, onze marktplaats voor cultuureducatie. ZininC koppelt vraag (van basis- en middelbare school) en aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
Een deel van de subsidie is onlangs weggevallen. Het was al heel lang bekend dat dit stond te gebeuren. Vanuit het College lang een doodse stilte. Uiteindelijk dan het bericht dat er geen lokale oplossing zou gaan komen. Eind 2012 is de functionaris van ZininC ontmoedigd vertrokken en met de stuurgroep ZininC is zo slecht gecommuniceerd dat deze in een brief hebben aangegeven diep teleurgesteld te zijn in de manier waarop het College met hen is omgegaan . Vervolgens hebben zij zich opgeheven. Kennis, ervaring en netwerk zijn dus weg, en ook de aansturing is verdwenen. Amper drie weken nadat een en ander definitief is geworden heeft het College t´¿½ch een mogelijkheid gevonden om de marktplaats overeind te houden. Er komt een nieuwe taakomschrijving (i.v.m. gewijzigde taken) en een van de combinatiefunctionarissen gaat (parttime) de functie invullen. Met financi´¿½le aanvulling vanuit de gemeente. N´¿½ ineens wel. Gelukkig.
De druk vanuit de inwoners en het maatschappelijk middenveld blijkt steeds zo groot dat de impopulaire maatregelen steeds weer vooruit worden geschoven en er telkens opnieuw gezocht moet worden naar min of meer noodoplossingen. W´¿½l de bezuinigingen door laten gaan, en toch de functie (al dan niet uitgekleed) in stand willen houden. Dit kan niet goed gaan, en het gaat ook niet goed. Nu bij ZininC, ook nog steeds loopt de besluitvorming rond de “culturele hotspot” en denk aan dossier ’t Tejaterke. Allemaal zaken of activiteiten die fors moe(s)ten inleveren, waarbij het College op het coalitieprogramma gebaseerde voorstellen lanceert en waarbij men (lees; de coalitie) op het laatste moment op het besluit terug komt of moet komen. Wie weet wat ons allemaal nog staat te gebeuren bij bijvoorbeeld de definitieve, reeds geplande verkoop van ons openluchttheater Joe Mann, als in het najaar de “langverwachte” zwemvisie ter tafel komt of bij de afbouw en subsidieverminderingen van andere voorzieningen “in de maatschappelijke sector”.
Er is sinds 2010 miljoenen ge´¿½nvesteerd in infrastructuur en stenen en de maatschappelijke structuren lijken soms te zijn vergeten. In laatste jaar voor de verkiezingen zal men zich van de beste kant willen laten zien. Inderdaad, om in 2014 weer te kunnen ‘scoren’.
U weet wel beter, t´¿½ch ?!

Leon Kennis
email: leon.kennis@best-open.nl
Geplaatst op 26 Jan 2013 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews