Geluidmeetpuntennetwerk.
Vorige week maandag werd, tijdens de raadsvergadering, het voorstel tot het plaatsen van een geluidmeetpuntennetwerk met een hamerslag aangenomen. Daarmee is de raad tegemoetgekomen aan een wens van de bewoners van Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp. Die ervaren veel overlast van verkeer dat in de nabijheid van hun wijk passeert. Niet alleen auto’s maar ook treinen, vliegtuigen en schepen.
In september 2010 organiseerde het bewonersoverleg van deze wijken een bijeenkomst waarin aandacht werd gevraagd voor de overlast. Aansluitend was er een presentatie over de mogelijkheid om de omvang van de overlast in kaart te brengen. Het uiteindelijke vervolg op deze bijeenkomst was een, op 8 november 2010 ingediende, motie waarin het college opdracht kreeg om een raadsvoorstel voor te leggen voor het plaatsen van 3 geluidmeetpalen. De bedoeling van de motie werd door het college overgenomen. Het voorstel van het college dat hierop volgde gaf aan dat het plaatsen niet zinvol was omdat het, op deze wijze meten van geluid, geen juridische betekenis heeft.
Tijdens de goed bezochte raadsvergadering van 21 maart jl., waarin ook werd ingesproken door vertegenwoordigers van voornoemde wijken, gaven meerdere raadsfracties aan dat het niet primair gaat om de juridische status maar om de ervaren overlast. Een nieuwe motie gaf het college opdracht om overleg te voeren met omliggende gemeenten om te onderzoeken of samenwerking haalbaar is. Vanuit de raad zou een afvaardiging een gesprek voeren met het bewonersoverleg. Onze fractie vreesde dat deze motie tot afstel zou kunnen leiden en ontlokte aan de andere fracties de uitspraak dat, ongeachte de uitkomst van het overleg, er geluidmeetpalen zouden worden geplaatst. Geen afstel dus maar uitstel.
Wat wij hieruit geleerd hebben is dat bewoners met goede initiatieven komen en dit ook onderbouwen. De raad heeft de neiging met dergelijke initiatieven ‘aan de haal te gaan’. Daarmee kan de oorspronkelijke wens van de bewoners uit het oog worden verloren. Om dit te voorkomen zoekt Best Open met regelmaat contact met het bewonersoverleg of andere vertegenwoordigende groepen of personen.

Marc van Schuppen,
Raadslid Best Open.
0499-310987
marc.vanschuppen@best-open.nl
Geplaatst op 24 Jun 2011 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews