Reconstructie Eindhovenseweg Zuid: even gas terugnemen.
Maandag 31 januari stemde Best Open tegen het raadsvoorstel om 6,7 miljoen euro krediet te verstrekken ten behoeve van de reconstructie van de Eindhovenseweg Zuid. We stemden tegen omdat we niet overtuigd waren dat de financieel meest gunstige keuze aan de raad was voorgelegd. Ook stemden we tegen omdat we het niet juist vinden om op dit moment, kort voorafgaand aan raadsdiscussies over mogelijke bezuinigingen, zoveel geld te reserveren voor dit project. Dat de Eindhovenseweg Zuid moet worden opgeknapt en dat een aantal van de andere, in het raadsvoorstel genoemde, maatregelen moeten worden uitgevoerd, stellen we niet ter discussie. Naar onze mening zijn er echter goedkopere manieren om het doel te bereiken. Er is een verschil tussen een ingrijpende reconstructie en het plegen van groot onderhoud. Daarom pleitten we ook voor uitstel. Niet voor afstel. Inwoners van Best ondervinden zelf ook dat in economisch zware tijden niet alles mogelijk is. Ook zij moeten de hand op de knip houden en keuzes maken. Van het gemeentebestuur mag dat ook verwacht worden.

De bovengenoemde reconstructie is het tweede kostbare project van dit college. Het eerste betrof de voorzieningen aan de sportaccommodaties. Hiervoor gaat ruim 5,8 miljoen euro worden uitgegeven. Best Open ondertekende de motie die het college opriep om aan de sportaccommodaties alleen de hoogstnoodzakelijke voorzieningen te treffen. Hiermee zou 2,4 miljoen euro minder worden uitgegeven dan in het uiteindelijk aangenomen raadsvoorstel. Ook bij het indienen van die motie speelde het argument om zuinig aan te doen tijdens een economische recessie, een belangrijke rol. De coalitie had hier echter geen oren naar. Wel verwachten de collegepartijen dat Best Open binnenkort gaat meepraten over mogelijke bezuinigingen. Onze creativiteit en kennis hadden we graag ingezet in dit proces. Maar niet nadat eerst 12,5 miljoen uit de kas is gehaald en daarmee de koers al is bepaald.

Marc van Schuppen
raadslid Best Open
0499-310987
marc.vanschuppen@best-open.nl
Geplaatst op 05 Feb 2011 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews