Best Open voorstander van starterswoningen!
Potenti´¿½le starters op de woningmarkt kunnen een beroep doen op regelingen die de aankoop van de eerste woning bereikbaar maken. Het Rijk, de Provincie en natuurlijk ook ´¿½nze Gemeente beseffen dat het soms het laatste financi´¿½le zetje is om tot aankoop van woonruimte te kunnen overgaan. Bij het Rijk en de Provincie is het potje inmiddels leeg, maar de Bestse regeling is gelukkig nog steeds van kracht. Er is nog steeds een behoefte aan woonruimte maar de markt wordt beheerst door tegenstrijdige impulsen. Best heeft enerzijds regionaal een forse bouwtaak opgelegd gekregen, anderzijds zijn banken zuinig geworden in het verstrekken van kredieten aan bouwers en hypotheken aan woningzoekenden.
Het College (lees de coalitie) in Best heeft daar wat op gevonden. In het raadsvoorstel met als rode draad “Sociale koopwoningen voor starters…en … woningbouw voor jongeren” wordt voorgesteld een subsidie van tweehonderdduizend euro aan de projectontwikkelaar te geven. Die kan dan woningen van maximaal 194.000 euro aanbieden zodat kopers uit Best in aanmerking kunnen komen voor een starterslening en dan kunnen we 18 huizen als starterwoning “bijschrijven” aan ons Bestse woningbestand. Er is tenslotte in het coalitieprogramma beloofd om snel dit soort woningen in de markt te zetten.
Iedereen blij. Het college voldoet aan haar belofte, de bouwer krijgt zijn centen, starters kunnen woonruimte kopen (relatief dure voor een te lage prijs, maar vooruit…) en we komen tegemoet aan de wens van de Gemeenteraad.

In de raadsvergadering van maandag 13 dec. maakte de coalitie het wel ´¿½rg bont. Niet alleen ging men klakkeloos akkoord met het collegevoorstel, maar men deed er nog een schepje bovenop. Door middel van een motie werd afgesproken dat er maar liefst 500.000 euro beschikbaar zou komen om woningbouwers te steunen (lees subsidi´¿½ren) om in Best starterswoningen te gaan bouwen. Zonder afbakening van aantal, locatie, doelgroep, tijdsbestek, percentage verkoop bij start bouw en noem maar op.

Maakt men hier de juiste keuzes en wordt hiermee de doelgroep bereikt die er het meest behoefte aan heeft? Een paar kanttekeningen.
1. Om een starterslening te kunnen krijgen op het aankoopbedrag van 194.000 moet je (als je geen grote zak spaargeld hebt) een salaris hebben van ruim 3.000 euro per maand !! Hoeveel woningzoekende, jonge starters zouden we in Best hebben met dit inkomen? (bron www.svn.nl , de overheidsinstantie die de regeling uitvoert)
2. Als we dan t´¿½ch voor deze groep kiezen, waarom dan geen woningen bouwen die “gewoon” 194.000 kosten ? Dan hoef je de bouwer ook niet te subsidi´¿½ren!
3. Eengezinswoningen (minimaal 3 slaapkamers, tuin, zolder) zijn zoals het woord al zegt bedoeld voor gezinnen. Is er onderzocht of er behoefte is aan deze woningen voor mensen die al in Best wonen, of gaan we kopers aantrekken van buitenaf vanwege het mooie verschil tussen aanschafprijs en wat je aankoopt? Op de woningsite Funda staan momenteel ruim 40 woningen in Best te koop met een vraagprijs tussen 145.000 en 200.000 euro. Dus in de orde van grootte waarover we hier spreken. Voorlopig nog mogelijkheden genoeg voor de ge´¿½nte-resseerden, zo lijkt het.
4. In alle prognoses, ook met betrekking tot de bevolkingsgroei van Best, blijkt dat de woningbezetting zal teruglopen naar gemiddeld 2.2 personen per woning. Dat is tenslotte ´¿½´¿½n van de redenen waarom het centrumplan zou moeten worden bijgesteld. Het wordt dus tijd dat we daarmee serieus rekening gaan houden met het woningaanbod.
5. Het verlenen van financi´¿½le steun aan ondernemers is in Nederland maar ook in Europees verband aan strenge regels onderworpen. Het is zeer de vraag of de gemeente Best deze regels niet overtreedt.

Op de simpele vraag van Best Open of er onderzoek was gedaan om de doelgroepen te bepalen voor deze subsidie en dus de woningen en/of naar potenti´¿½le kopers antwoordde de wethouder met een verbijsterend “NEE”!! Zo zouden de bijvoorbeeld de verkoopstatistieken van de starterswoningen aan de Schakel en de Koningin Julianaweg en ook de bestanden van Domein een indicatie kunnen geven voor de woningbehoefte van Bestenaren.
Dit “NEE” was echter geen probleem voor het CDA en D66 om zonder morren het voorstel van de VVD te volgen om een half miljoen euro beschikbaar te stellen om bouwers financieel te ondersteunen zonder te weten of het ´¿½berhaupt het zelf gewenste doel (jongere starters) zal dienen.
En dat in een tijd dat we ieder dubbeltje moeten omkeren. Zonde!!

Best Open heeft w´¿½l navraag gedaan. Wat blijkt; van alle ingeschrevenen van woningcorporatie Domein heeft 80% een inkomen dat zodanig is dat ze d´¿½ze woningen niet kunnen betalen, is 4 van elke 5 woningzoekenden geregistreerd als alleenstaand en is bijna de helft tussen de 18 en 30 jaar. (Bron Domein, cijfers van 31-12-2009, 2010 nog niet beschikbaar). Het lijkt er dus op dat we veruit het grootste deel van de jonge starters waar het plan toch voor bedoeld is, niet zullen gaan helpen met deze regeling. Een volgende aanvraag tot subsidie v´¿½´¿½raf onderzoeken lijkt ons dus meer dan logisch.

Leon Kennis - Commissie Wonen & Ruimte - Best Open

Vindt ´¿½ dat er met subsidie gebouwd moet worden in Best?
Ja, Gezinswoningen, voor inkomensgroep boven 3000 euro/maand
´¿½f 1 en 2 persoonswoningen voor de inkomensgroep 2000 euro/maand.
Laat het ons weten op info@best-open.nl
Geplaatst op 22 Dec 2010 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews