Best Open loopt mee (Samenloop voor Hoop 2014)
Geplaatst op 17 Sep 2014 door Best Open


Burgerleden geinstalleerd


Op maandag 16 juni zijn de nieuwe burgerleden van Best Open geinstalleerd.
Fred Hermans, Annemiek van Kemenade en Michael van Gestel (vlnr) zullen de komende raadsperiode namens Best Open deelnemen aan tal van raadsbijeenkomsten.
Geplaatst op 17 Jun 2014 door Best Open


Verkeersveiligheid W. de Zwijgerweg niet gebaat bij opheffen zebrapaden
Alweer houden de zebrapaden (of liever het opheffen ervan) de gemoederen flink bezig in Best. Eerst was het verdwijnen van de oversteekplaatsen in het Centrum en Wilhelminadorp de reden van verbazing, nu zijn heel veel bewoners, met name ouders, in Wilhelminadorp en Naastenbest ongerust. De oversteekplaatsen op de Willem de Zwijgerweg zijn sinds kort opgeheven, foetsie, weg.
Lees meer •
Geplaatst op 25 May 2014 door Best Open


Nieuwe fractie geinstalleerd
Tijdens de raadsbijeenkomst van 27 maart zijn de leden van de fractie van Best Open officieel benoemd tot raadslid.

Geplaatst op 28 Mar 2014 door Best Open


Marc van Schuppen koninklijk onderscheiden
In de laatste Raadsvergadering van deze Raadsperiode op 25 maart 2014 is afscheid genomen van een naar verhouding groot aantal Raadsleden. Marc van Schuppen, jarenlang vanaf de oprichting in 1998 raadslid voor Best Open, is daarbij koninklijk onderscheiden. Hij kreeg staande de vergadering de onderscheiding opgespeld door burgemeester Anton van Aert.

Geplaatst op 25 Mar 2014 door Best Open


Men at work
Even pauze tijdens de laatste Raadsvergadering.
Geplaatst op 12 Mar 2014 door Best Open


Uitnodiging voor donderdag 13 maart 2014
Uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdag 13 maart
De zorg en welzijn in Best vanaf 2015. Wat en hoe te doen ?

In 2015 krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg en welzijn aan grote aantallen vaak kwetsbare burgers, ouderen en jongeren. Dit is een grote verantwoordelijkheid met veel minder geld.
2015 is dichtbij. De vraag is of Best voor deze taak al klaar is.
Geplaatst op 07 Mar 2014 door Best Open


Zorgen in Best: zijn we er klaar voor?
Het is al heel lang bekend: er komt volgend jaar een groot aantal belangrijke taken van de rijksoverheid naar onze gemeente toe. Wij worden verantwoordelijk voor Jeugdzorg, voor begeleiding en ondersteuning van kwetsbare burgers en voor uitvoering van de Participatiewet. Hiermee is veel geld gemoeid. Helaas krijgt de gemeente fors minder geld: 40 % minder voor huishoudelijke hulp, 25 % minder voor begeleiding en (oplopend) 15 % minder voor Jeugdzorg. Een bezuiniging dus op groepen mensen die kwetsbaar zijn en hulp hard nodig hebben. Zoals mensen met dementie of mensen die hulp in de huishouding nodig hebben omdat ze het alleen niet meer trekken.
Geplaatst op 28 Feb 2014 door Best Open


Regie gevraagd deel 3: de Vleut - Best-Oost
'Verbeteren communicatie met de inwoners en verhogen betrokkenheid burgers. Inwoners van Best in een vroegtijdig stadium betrekken bij beleidszaken en ze tijdig en adequaat informeren, gebruik makend van moderne technologie'. (Bron: coalitieprogramma 2010).
Zoals u ongetwijfeld weet rommelt het in Best Oost. Om de natuur en natuur-beleving te stimuleren gaat er gebouwd worden, fors verbouwd worden. Nee, er komen geen huizen, kantoren, wegen en dergelijke. Er komt een zogenaamde 'poort naar het Groene Woud', het kostbare en kwetsbare natuurgebied dat ligt tussen - zeg maar - Best, Den Bosch en Tilburg. Natuurbehoud, natuurbeleving, natuureducatie zijn de termen die je om de oren vliegen. De Provincie trekt daar miljoenen Euro’s subsidie voor uit en de Vleut is in de prijzen gevallen. Ook het SRE trekt de portemonnee. Prachtig toch, zult U denken en dat in deze tijd!
Geplaatst op 25 Feb 2014 door Best Open


Ongeluk in Best leidt tot vragen
Overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van zaterdag 8 februari 2014:

BEST: Een automobilist is donderdagavond rond 19.30 uur op de Oirschotseweg in Best op een van de onlangs geplaatste ‘verkeersremmers’ gebotst. Reden voor Best Open om burgemeester en wethouders van Best raadsvragen te stellen over de verkeerssituatie.
Bij het ongeluk speelt mogelijk mee dat de bestuurder door de regen last had van slecht zicht. Volgens Best Open zijn er al meer ongelukken gebeurt op dit punt.
Geplaatst op 08 Feb 2014 door Best Open


Regie gevraagd deel 2
In het eerste deel van mijn stukje ‘Regie gevraagd’ uitte ik mijn zorgen over de ontwikkelingen in Batadorp. Ik was vooral verontrust omdat de, door het college gevolgde, aanpak tot tweespalt tussen de bewoners van Batadorp zou kunnen leiden. Zoals u in de editie van Groeiend Best van vorige week hebt kunnen lezen, waren mijn zorgen terecht.

Voor Batadorp moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Hierin is opgenomen dat Batadorp zal worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Donderdag 29 januari was er een bijeenkomst waarin de plannen zouden worden toegelicht. De bewoners van Batadorp waren in grote getale aanwezig en lieten zich niet onbetuigd. De grieven van veel aanwezigen richten zich met name op de procedure die was gevolgd om tot de voorgelegde plannen te komen.
Geplaatst op 07 Feb 2014 door Best Open


Centrum Best is van ons allemaal . . . . .
Er wordt al lang, veel te lang, gesproken over wenselijke en soms noodzakelijke aanpassingen in het centrum van Best. Met die geschiedenis ga ik u niet meer vermoeien.
Wel wordt het steeds duidelijker dat er druk op de ketel komt; inwoners hebben echt behoefte aan gezellige activiteiten. Denk maar eens aan de successen van o.a. BestLekker, BestGezellig met o.a. de ijsbaan, een prachtig DickensFestijn en alle drukbezochte activiteiten in de bib. Bezoekers, ondernemers en organisatoren zijn toe aan een centrum dat zich, naast het winkelen, leent voor "funshopping" en een soort van "recreatie".
Geplaatst op 05 Feb 2014 door Best Open


Regie gevraagd
Vanuit de rijksoverheid worden taken overgedragen aan gemeenten. Dat gaat ook gepaard met bezuinigingen. De tijd dat de burger zich van alles en nog wat bij de overheid kon melden voor ondersteuning is grotendeels voorbij. Door deze ontwikkelingen zal de verstandhouding tussen de lokale overheid (de gemeente) en haar inwoners ook moeten veranderen. Dit vraagt iets van beide partijen.
Geplaatst op 20 Jan 2014 door Best Open


Aandacht voor het MKB
In oktober stelde Best Open een aantal vragen aan het college naar aanleiding van een onderzoek naar de tevredenheid van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Best. Uit dat onderzoek bleek dat Best op de 57e plaats staat op een ranglijst waarop 67 gemeenten voorkomen. Voor Best Open en ongetwijfeld ook voor het MKB in Best, een teleurstellend resultaat. Zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat Best in een eerdere meting op de 42e plaats stond. Bovendien is er de afgelopen jaren behoorlijk geď¿½nvesteerd, door de gemeente, om de positie van het MKB te verbeteren.
Geplaatst op 19 Dec 2013 door Best Open


Op weg naar een nieuwe RAAD
De vakantie is voorbij. De scholen zijn begonnen, de bedrijven draaien en ploeteren zich door de crisis heen. Ook het politieke bedrijf komt weer op gang. Binnenkort behandelen we de begroting voor 2014 en volgende jaren. Dat wordt geen gemakkelijke klus.
Vrijwel alle politieke partijen richten ook hun vizier op de verkiezingen, voorjaar 2014. De eerste contouren van verkiezingsprogrammaď¿½€™s worden besproken.
Geplaatst op 22 Aug 2013 door Best Open


Kaderbrief 2014 : keerpunt in zicht?
De Kaderbrief 2014 is een bijzonder document. Enerzijds vormt het de weerslag van een rijk verleden. Veel uitgaven hebben zich de laatste jaren nog bewogen op het niveau van het rijke Best, rijk door met name de opbrengsten van de bouwgronden en alles wat daar aan vast zit, als leges, huizenaantallen en groei van aantallen bewoners. Zuinig zijn we niet geweest. Voorbeelden?
- de meest optimale variant bij de vernieuwing van onze sportvelden;
- de meest dure variant bij de Eindhovenseweg-zuid;
- de keuze voor de dure Slow-lane variant;
- de extra Boa;
- de vierde wethouder;
- de bijdrage voor Brainport van 4 x€ 200,000,-;
- de afschaffing van de hondenbelasting;
- de molen; etc.
Geplaatst op 09 Jul 2013 door Best Open


Diftar: een gouden deal?
Het College is naarstig op zoek naar mogelijkheden om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Een van de voorstellen is het invoeren van DIFTAR. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet of per kilo afval in de container. Hiermee wil het college bewerkstelligen dat u uw afval nog meer gescheiden aanbiedt. Daarvoor krijgt u er nog een container bij. Ook oud papier, nu nog een aardige bijverdienste voor clubs en verenigingen, gaat onder dit systeem vallen. Door de invoering van DIFTAR kunnen de kosten van verwerking en daarmee de afvalstoffenheffing omlaag. Dat voordeel blijft niet voor u. Want tegelijk kan, aldus het College, de onroerend zaak belasting met 9 % omhoog. Uw netto-lasten zouden dan gelijk blijven. Een goede deal?
Geplaatst op 07 Jun 2013 door Best Open


Zorgen voor morgen
Het is nog maar kort dag. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er belangrijke taken bij. Ook de gemeente Best moet zelf gaan zorgen voor de (jeugd-)zorg, begeleiding werklozen en al per augustus 2014 het speciaal onderwijs. We krijgen er dan wel financiď¿½le middelen bij, maar dan met een forse korting. Die loopt op tot zo’n slordige 25 %. Om U een idee te geven: De belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente komt van het Rijk: van de algemene dekkingsmiddelen van ruim 34 miljoen komt zo’n 20 miljoen uit Den Haag. Het verschil van 15 miljoen sprokkelen we in Best bij elkaar met eigen belastingen zoals de onroerend zaak belasting, hondenbelasting, precariobelasting etc. Van iedere euro nu die we in 2015 gaan uitgeven gaat de helft naar de nieuwe zorgtaken.
Geplaatst op 18 May 2013 door Best Open


VAN RAAK : belabberde communicatie binnen de coalitie
Een warrige besluitvorming over een belangrijk onderwerp. Dat was na afloop de mening van menig Raadslid en veel toehoorders.
Wat was er aan de hand? De Raad boog zich over een aanpassing in het bestemmingsplan van bedrijventerrein ’t Zand. Een bedrijventerrein dat een behoorlijke facelift moet gaan krijgen en waar al veel geld geď¿½nvesteerd is in het wegsaneren van daar niet meer in passende bedrijven.
Geplaatst op 15 Feb 2013 door Best Open


ZininC blijft -in aangepaste vorm- tď¿½ch bestaan.
Halfslachtige bezuinigingen, het blijft wringen. Alweer wordt Best geconfronteerd met het feit dat er in het verleden geen echte keuze is gemaakt m.b.t. bezuinigingen en gemeentelijke taken. De door de coalitie gekozen “kaasschaafmethode” (van alles een beetje, maar nergens ď¿½cht doorpakken) zorgt er weer voor dat besluiten worden uitgesteld, dat mensen worden teleurgesteld en dat taken en programma’s halfslachtig worden voortgezet. Dit keer ZininC, onze marktplaats voor cultuureducatie. ZininC koppelt vraag (van basis- en middelbare school) en aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
Geplaatst op 26 Jan 2013 door Best Open


Vragen aan B&W over subsidie welzijnswerk
Op 9 januari stelde de fractie schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de subsidie welzijnswerk inclusief jongerenwerk aan een vernieuwde organisatie per 1-01-2013.
Geplaatst op 11 Jan 2013 door Best Open


Stedenbouwkundig gerommel
Toen de Vlaamse Rijksbouwmeester Bob van Reeth destijds gevraagd werd naar zijn eerste stedenbouwkundige indruk van Best, was na enig nadenken, zijn kernachtige samenvatting: “Het ontbreken van samenhang en de overmaat van openbare leegte”! Deze typering heeft mij nooit meer losgelaten. Ons huidige Centrum laat een mix van bouwstijlen zien die meer de toevallige smaak van opeenvolgende bestuurders laat zien dan een over de generaties heen volgehouden zoeken naar de identiteit van Best.
Geplaatst op 07 Jan 2013 door Best Open


Doorpakken of puinruimen ?
In gemeenteland is het gewoonte om het laatste volle jaar voor de verkiezingen te zien als “oogstjaar”. Coalities hebben twee jaar de tijd gehad hun ambities voor te bereiden. In het laatste jaar, 2013, kan er geoogst worden en in 2014 verantwoording afgelegd naar de kiezer. Wordt het “doorpakken of puinruimen”?
Geplaatst op 13 Nov 2012 door Best Open


Het gaat inderdaad hď¿½ď¿½l anders. Maar is het bď¿½ter ?
Bijna 2 jaar na de verkiezingen is de slogan van de huidige coalitie CDA-VVD-D66 (“het moet anders”) helder en wordt het nieuwe beleid duidelijk. Enkele voorbeelden: De Eindhovenseweg Zuid wordt opgeknapt, kosten ca. 6,5 miljoen, Sportpark Leemkuilen wordt opgeknapt, kosten bijna 4 miljoen, het nieuwe centrum wordt “opgeleukt” met een parkeergarage; kost veel geld en overal in het Centrum, ook voor bewoners, betaald parkeren om dit ‘ding’ te kunnen bekostigen, de renovatie van de molen is nagenoeg afgerond, kroeg wordt gekocht voor in totaal 1,5 miljoen, en er is meer.
Geplaatst op 18 Mar 2012 door Best Open


Markt of maatschappelijk middenveld?
In Groeiend Best van 28 februari stond een interessant artikel van de VVD-fractie. De auteur, raadslid Mari Vervaart, zet vraagtekens bij het voornemen van het College om per 1 januari 2013 om Stichting Welzijn Best ď¿½Oirschot en Todo hun krachten te laten bundelen. Zij krijgen als eersten de kans om in te schrijven op subsidie van de gemeente. Is hun bieding onvoldoende, dan gaat de gemeente op zoek naar andere aanbieders, zeer waarschijnlijk buiten onze gemeentegrens. Vervaart pleit ervoor om van meet af aan ook andere combinaties hun bod te laten uitbrengen. Dat past goed in wat Vervaart de nieuwe zakelijkheid van de gemeente noemt; het leidt tot meer efficiency (dit woord komt wel 6 keer voor!) en biedt betere en goedkopere dienstverlening aan de burgers van Best. Gauw doen, hoor ik U al zeggen.
Geplaatst op 14 Mar 2012 door Best Open


Herstel van Vertrouwen !
Dit was de titel van het betoog van leo Bisschops op de raadsvergadering van 13 februari 2012 over de perikelen bij de gemeentelijke organisatie.

Voorzitter,
Best-Open is, met de andere initiatiefnemers PVDA en JO, blij dat we vanavond eindelijk dit openbare debat kunnen voeren. Het heeft lang geduurd. We hadden het graag eerder gewild. Toch zijn we niet ongelukkig dat het wat langer heeft geduurd. Want daardoor hebben we ons beter kunnen verdiepen in wat er nu speelt in de totale ambtelijke en bestuurlijke organisatie. En vooral : de samenhang tussen alles. We hebben ons verdiept in de beschikbare stukken, vele gesprekken mogen voeren met mensen binnen en buiten de organisatie en onze mening getoetst met hoor- en wederhoor. En we hebben er ook geen geheim van gemaakt dat we dat deden.
Geplaatst op 16 Feb 2012 door Best Open


Geluidmeetpuntennetwerk.
Vorige week maandag werd, tijdens de raadsvergadering, het voorstel tot het plaatsen van een geluidmeetpuntennetwerk met een hamerslag aangenomen. Daarmee is de raad tegemoetgekomen aan een wens van de bewoners van Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp. Die ervaren veel overlast van verkeer dat in de nabijheid van hun wijk passeert. Niet alleen auto’s maar ook treinen, vliegtuigen en schepen.
Geplaatst op 24 Jun 2011 door Best Open


Monumentenbeleid: wel Raadsbesluiten maar geen uitvoering
“Hď¿½ monumentenman”, zo werd ik laatst nageroepen. Volledig onterecht natuurlijk, maar op dit moment bijna op te vatten als een geuzennaam in onze gemeente. Een beetje navragen, neuzen, spitten en graven blijkt al voldoende te zijn om bestuurlijk onvermogen, besluiteloosheid en misschien zelfs wel angst voor verantwoordelijkheid bloot te leggen. Stevig volhouden in de controlerende taak van de raad (burgerlid in dit geval) blijkt meer impact te hebben dan ooit voor mogelijk werd gehouden.
Geplaatst op 20 Jun 2011 door Best Open


Reconstructie Eindhovenseweg Zuid: even gas terugnemen.
Maandag 31 januari stemde Best Open tegen het raadsvoorstel om 6,7 miljoen euro krediet te verstrekken ten behoeve van de reconstructie van de Eindhovenseweg Zuid. We stemden tegen omdat we niet overtuigd waren dat de financieel meest gunstige keuze aan de raad was voorgelegd. Ook stemden we tegen omdat we het niet juist vinden om op dit moment, kort voorafgaand aan raadsdiscussies over mogelijke bezuinigingen, zoveel geld te reserveren voor dit project. Dat de Eindhovenseweg Zuid moet worden opgeknapt en dat een aantal van de andere, in het raadsvoorstel genoemde, maatregelen moeten worden uitgevoerd, stellen we niet ter discussie. Naar onze mening zijn er echter goedkopere manieren om het doel te bereiken.
Geplaatst op 05 Feb 2011 door Best Open


Bezuinigen in Best: Komt tijd komt raad
Als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, heb je een probleem. Zeker als dat langer duurt. Dat geldt voor iedereen ,ook voor de gemeente Best. Als je geen extra inkomsten binnenhaalt moet je minder gaan uitgeven. Logisch toch? Of je spaarpot aanspreken. De gemeente Best krijgt de komende 4 jaar zo’n slordige 6 miljoen euro minder binnen. Dat is geen peulenschilletje voor een gemeente met 30.000 inwoners. Dat gaat niet door overal een beetje minder van te doen: de bekende kaasschaaf. Nee, dat betekent flink snijden, keuzes maken en wel snel want ieder jaar uitstel betekent meer uit je spaarpot schudden. En toevallig is die spaarpot al aardig aangesproken doordat grond en gebouwen van de gemeente door de crisis minder waard zijn geworden.
Geplaatst op 27 Jan 2011 door Best Open


Best Open voorstander van starterswoningen!
…maar dan wď¿½l eerst onderzoek naar doelgroepen…
Potentiď¿½le starters op de woningmarkt kunnen een beroep doen op regelingen die de aankoop van de eerste woning bereikbaar maken. Het Rijk, de Provincie en natuurlijk ook ď¿½nze Gemeente beseffen dat het soms het laatste financiď¿½le zetje is om tot aankoop van woonruimte te kunnen overgaan. Bij het Rijk en de Provincie is het potje inmiddels leeg, maar de Bestse regeling is gelukkig nog steeds van kracht.
Geplaatst op 22 Dec 2010 door Best Open


Content Management Powered by CuteNews